"Der er for lidt samtale med hinanden,
og for meget samtale om hinanden"

Jonas er 26, studerer filosofi og er frivillig i Dialog på Tværs.
Han hørte første gang om Dialog på Tværs, da en veninde introducerede ham
til deres hjemmeside. For Jonas betyder det meget at være en del af denne
organisation, da det giver ham muligheden for at tale med andre om nogle af
de fordomme, vi har om hinanden. Det giver også en god grobund for at lære
hiananden at kende, på tværs af baggrund, religion, og etnicitet.

Dialog på Tværs er en organisation, der arbejder for at styrke fællesskab
og forståelse på tværs af den etniske majoritet og etniske minoritet her i
Danmark. Deres store passion er at bringe ”gamle” og ”nye” danskere sammen,
for at løsne op for nogen af alle de vanskeligheder, der ofte opstår, når man skal
være sammen på tværs af kulturforskelle, religion/ikke-religion, på tværs af
fordomme om hinanden, negative diskurser om indvandring, fremmedhedsfølelse,
andetgørelse osv.
For Jonas handler det ikke kun om at lære noget om andre, men i høj grad også
om at blive klogere på sig selv. "Vi har jo alle en særlig tilknytning til Danmark,
men vi føler tilknytningen på mange forskellige måder" siger Jonas. Derfor synes
han det er vigtigt at understrege, at vores forskelligheder ikke skal stå i vejen
for at udforske det vi egentlig har tilfælles.

damer

Mange af de arrangementer Dialog på Tværs afholder, bidrager til at
skabe et forum, hvor der er plads til at tale om vores forskelle.
"Vi skal italesætte nogle af de forskelle, der kunne være, og prøve
at skabe en samtale om det fælles tredje" indskyder Jonas.
Det lyder måske som en mindre betydningsfuld ting. Men ved at arbejde
med dette, opdager man det fælles menneskelige, som vi alle deler med
hinanden – uanset trosretning, ateisme, kulturforskelle osv.
"Vi er nemlig slet ikke så forskellige, som vi måske går og tror".

event
facebook linkedin instagram

Dialog på Tværs afholder deres arrangementer en gang om måneden.
Dette kan bla. opleves i deres nye mødeforum 'Tinget', som er et online
forum, hvor der f.eks. debatteres om nogle af de fordomme der kan opstå,
i et multietnisk land som Danmark. Deruover findes der også arrangementer
som Kvinder i Dialog, Into Action, TalkTime og Dialogcaféer.

mænd

Dialog på Tværs drømmer om at skabe et fælles "vi", og arbejder
konkret på at sætte diverse events og aktiviteter igang, for at
virkeliggøre denne drøm. Da Dialog på Tværs er en organisation,
båret af frivillige, er der derfor behov for endnu flere
hjælpende hænder, for netop at nå dertil.

frivilligknap

CREDIT


Publiceret den 4. November 2022


Fotos og Tekst: Stillet til rådighed af Dialog på Tværs
Kode og Webdokumentar: Marie Olander og Anna Elisia Skytte

Besøg Dialog på Tværs her: https://www.dialogpaatvaers.dk/